Farmakovigilancia

Aby mohla spoločnosť Swyssi AG poskytovať aktuálne bezpečnostné informácie o výrobkoch Swyssi, je nevyhnutná vaša podpora, či už ste zákazníkom, pacientom alebo zdravotníckym pracovníkom.

 

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok (podozrivý, závažný alebo neočakávaný nežiaduci účinok lieku), obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To zahŕňa všetky možné vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľov alebo v súhrne charakteristických vlastností lieku.

 

Týmto vyhlasujeme, že informácie, ktoré poskytnete v súvislosti s podozrením na nežiaduce účinky liekov, sú dôverné a pri spracovaní týchto informácií sa zachováva zásada dôvernosti.

 

Ak ste zdravotníckym odborníkom, kliknite sem.

 

Ak ste pacient, kliknite sem.

 

Povinné polia sú označené *.

 

Zástupca lekára vás do dvoch pracovných dní bude kontaktovať, aby požiadal o podrobnejšie informácie a záležitosť ďalej prešetril. Ak máte problémy s vyplňovaním informácií, obráťte sa na našich špecialistov:

 

Tel. + 421 915 999 473 (24 hodín)
E-mail: [email protected]

 

EU-QPPV: Petya Dinovska
E-mailem: [email protected]