Verejne prístupná odborná informačná služba

 

Vstúpili ste do verejne prístupnej oblasti, ktorá obsahuje informácie o všetkých liekoch spoločnosti Swyssi AG registrovaných v Slovensko.
Tabuľka nižšie obsahuje odkazy k príbalovým informáciám jednotlivých prípravkov a tiež informuje o ich aktuálnej dostupnosti na trhu.

 

Produkt Silá Príbalový Informácie Súhrn charakteristických vlastností výrobku
Candesartan/HCT Swyssi 8 mg/12,5 mg PDF PDF
16 mg/12,5 mg
Bilamcar 8 mg/5 mg PDF PDF
16 mg/5 mg
8 mg/10 mg
16 mg/10 mg
Telhycar 80 mg/12,5 mg PDF PDF
80 mg/25 mg
Amarhyton 50 mg PDF PDF
100 mg
Izgrev 150 mg/12,5 mg PDF PDF
300 mg/12,5 mg
Closderive 10 mg
15 mg
20 mg

 

V prípade otázok na konkrétny liek spoločnosti Swyssi AG nás kontaktujte na adrese: [email protected] alebo na telefónnom čísle +49 69 66554 162