Farmakovigilance

Aby společnost Swyssi AG mohla poskytovat aktuální bezpečnostní informace o produktech Swyssi, je nezbytná vaše podpora, ať už jste zákazník, pacient nebo zdravotnický pracovník.

 

Pokud se u vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků (podezření na závažné, neočekávané nežádoucí účinky), sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. To zahrnuje veškeré možné nežádoucí účinky, které nejsou uvedeny v příbalové informaci nebo v souhrnu údajů o přípravku.

 

Prohlašujeme, že informace, které poskytnete v souvislosti s podezřením na nežádoucí účinky léků, jsou důvěrné a při jejich zpracování bude zachován princip důvěrnosti.

 

Pokud jste lékařský odborník, klikněte sem.

 

Pokud jste pacient, klikněte sem.

 

Povinná pole jsou označena *.

 

Zástupce zdravotnického personálu vás bude kontaktovat do dvou pracovních dnů a vyžádat si podrobnější informace a záležitost dále prošetřit. Pokud máte problémy s vyplněním údajů, obraťte se na naše specialisty:

 

Tel. +420 605 251 114 (24 hodin)
E-mailem: [email protected]

 

EU-QPPV: Petya Dinovska
E-mailem: [email protected]