Δημοσίως προσβάσιμη υπηρεσία επαγγελματικών πληροφοριών

 

Έχετε εισέλθει σε ένα δημόσιο χώρο που περιέχει πληροφορίες για όλα τα φάρμακα Swyssi AG που είναι καταχωρημένα στην Ελλάδα.
Ο παρακάτω πίνακας περιέχει συνδέσμους για τα φυλλάδια μεμονωμένων προϊόντων και παρέχει επίσης πληροφορίες για την τρέχουσα διαθεσιμότητά τους στην αγορά.

 

Προϊόν Στην ελληνική αγορά Φυλλάδιο Συσκευασίας Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος
Rossta 10 mg PDF PDF
20 mg
40 mg
Candesartan + HCTZ Swyssi 8 mg/12,5 mg PDF PDF
16 mg/12,5 mg
Bilamcar 8 mg/5 mg PDF PDF
8 mg/10 mg
16 mg/5 mg
16 mg/10 mg
Telhycar 80 mg/12,5 mg PDF PDF
80 mg/25 mg
Amarhyton 50 mg PDF PDF
100 mg
Reverantza 20 mg/5 mg PDF PDF
40 mg/5 mg

 

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με ένα συγκεκριμένο φάρμακο της Swyssi AG, επικοινωνήστε μαζί μας στο: [email protected] ή τηλεφωνικώς στο +49 69 66554 162