Legemiddelovervåking

Enten du er kunde, pasient eller helsepersonell, kan Swyssi AG gi oppdatert sikkerhetsinformasjon om Swyssi-produkter.

 

Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du merker bivirkninger. Dette inkluderer alle mulige bivirkninger som ikke er oppført i pakningsvedlegget eller sammendraget av produktegenskaper.

 

Vi erklærer at informasjonen du gir i forbindelse med mistenkte bivirkninger av legemidler er konfidensiell og prinsippet om konfidensialitet vil opprettholdes under behandlingen.

 

Hvis du er lege eller helsepersonell, vennligst klikk her.

 

Hvis du er pasient, vennligst klikk her.

 

Obligatoriske felt er merket med *.

 

Din helsepersonell vil kontakte deg innen to virkedager for å be om ytterligere informasjon og foreta passende undersøkelser. Hvis du har problemer med å fylle ut dataene, vennligst kontakt våre spesialister:

 

 

EU-QPPV: Petya Dinovska
E-Mail: [email protected]