Verejne prístupná odborná informačná služba
Vstúpili ste do verejne prístupnej oblasti, ktorá obsahuje informácie o všetkých liekoch spoločnosti Swyssi AG registrovaných v Slovensko.
Tabuľka nižšie obsahuje odkazy k príbalovým informáciám jednotlivých prípravkov a tiež informuje o ich aktuálnej dostupnosti na trhu.

O produkt je dostupný na českém trhu
X produkt není dostupný na českém trhu

 

Produkt Silá Na slovenskom trhu Príbalový Informácie Súhrn charakteristických vlastností výrobku
Candesartan/Hydrochlorothiazide Swyssi 8 mg/12,5 mg X PDF PDF
16 mg/12,5 mg X
Tamayra 5 mg/5 mg X PDF PDF
10 mg/5 mg X

 

V prípade otázok na konkrétny liek spoločnosti Swyssi AG nás kontaktujte na adrese: ceo@swyssi.com alebo na telefónnom čísle +49 69 66554 162