Farmacovigilans

Oavsett om du är kund, patient eller sjukvårdspersonal kan Swyssi AG tillhandahålla aktuell säkerhetsinformation om Swyssi-produkter.

 

Om du märker några biverkningar, kontakta din läkare, apotekare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte anges i bipacksedeln eller produktresumén.

 

Vi förklarar att den information som du lämnar i samband med misstänkta biverkningar av läkemedel är konfidentiell och att principen om konfidentialitet kommer att upprätthållas under behandlingen.

 

Om du är läkare eller hälso- och sjukvårdspersonal kan du klicka här.

 

Om du är patient, klicka här.

 

Obligatoriska fält är markerade med *.

 

Din sjukvårdspersonal kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar för att begära ytterligare information och genomföra lämpliga undersökningar. Om du har problem med att fylla i uppgifterna kan du kontakta våra specialister:

 

 

EU-QPPV: Petya Dinovska
E-Mail: [email protected]