Allmänt tillgänglig professionell informationstjänst

 

Du har kommit till ett offentligt område med information om alla Swyssi AG:s läkemedel som är registrerade i Sverige.
I tabellen nedan finns länkar till enskilda produktbroschyrer och information om hur de är tillgängliga på marknaden.

 

Produkt Styrka Flygblad Sammanfattning av produktegenskaper
Izgrev 150 mg/12,5 mg PDF PDF
300 mg/12,5 mg

 

Om du har frågor om ett specifikt läkemedel från Swyssi AG kan du kontakta oss på [email protected] eller på telefon +49 69 66554 162.