Offentlig tilgjengelig faglig informasjonstjeneste

 

Du har kommet inn på et offentlig nettsted som inneholder informasjon om alle Swyssi AG-medisiner registrert i Norge.
Tabellen nedenfor inneholder lenker til individuelle produktbrosjyrer og gir også informasjon om deres nåværende markedstilgjengelighet.

 

Produkt Styrke Informasjon til pasienten Sammendrag av produktegenskaper
Izgrev 150 mg/12,5 mg PDF PDF
300 mg/12,5 mg

 

Hvis du har spørsmål om en spesifikk Swyssi AG-medisin, vennligst kontakt oss på: [email protected] eller på telefon på +49 69 66554 162.